Vi säkerställer att vi har de bästa konsulterna genom selektiv rekrytering och satsar stenhårt på individuell kompetensutveckling.

För oss är det självklart att vårt fokus för våra medarbetare ligger på kompetensutveckling. Till exempel får du själv ta fram en gedigen kompetensutvecklingsplan tillsammans med din chef under det årliga utvecklingssamtalet. Det kan också innebära alltifrån fokus på en viss teknologi till övningar i retorik.

Några av de kurser, seminarier, workshops, meetups, föreläsningar och konferensämnen vi avhandlat de senaste åren är: Dependency Injection, Java, Responsive Design, JavaScript, Node.js, NoSQL, Informationsdesign, konsultintervjun, Machine learning, iOS-utveckling, Vert.x, Angular, React, AI, Docker, Mgmt 3.0, feedbackövningar, med mera!

Dessutom har vi konsultmöten var tredje vecka där vi både bygger laget och behandlar nya tekniska ämnen.

Vi förstår att på medarbetares liv ser olika ut och att alla har unika behov. Därför driver vi kompetensutvecklingen på det sätt som passar dig bäst. Det kan exempelvis vara genom övningar i mindre grupper, externa kurser på stan, konferenser, hålla föredrag osv.