Talangprogrammet  på Cygni är ett tvåårigt program för dig som precis avslutat dina tekniska studier på universitetet eller högskolan. Som talang är du fast anställd på Cygni. Under programmet  jobbar du som konsult på olika uppdrag som passar din kompetens, ofta tillsammans med andra konsulter från oss eller hos en kund där du får mycket stöd.

Varje månad träffas deltagarna i talangprogrammet för gemensamma övningar. Övningarna hålls av seniora kollegor från de olika kontoren och handlar främst om teknik, men även metod, process & kommunikation

Utöver det ingår det i talangprogrammet även ett helt individuellt utbildningspaket som tas fram tillsammans med din mentor och som följs upp löpande.

Hej Johan "Horv" Horvius! Nu är du precis klar med Cygnis talangprogram – bra jobbat!
Kan du börja med att berätta hur du hittade Cygnis talangprogram?

Jo, som engagerad student (läs fattig och ute efter gratis mat) så hjälpte jag till och var företagsvärd på DatE-IT, en arbetsmarknadsmässa för Data, Elektro och IT på Chalmers. Här hade jag turen att få just Cygni som företag att vara värd för. Jag visste ingenting om Cygni sen innan då de var helt nystartade i Göteborg. Jag hängde en hel del med Cygni-representanterna när vi riggade montern och även på banketten på kvällen och snackade om allt möjligt som ramverk för kod, favoritøhl och Westworld. En vecka senare ringer VDn och säger att jag borde komma in på intervju, och ja, det är svårt att tacka nej till en personlig inbjudan.

Jag fick där reda på att Cygnis kultur, möjlighet till kompetensutveckling och ambitioner passade väl in på mina egna tankar så valde att gå vidare i processen med tekniktest mm. Det hela gick vägen, signade kontrakt och jag kunde inte vara mer nöjd med det beslutet såhär drygt två år senare.


Har programmet motsvarat dina förväntningar?
– Ja och nej. Upplägget var ungefär som jag fick infon och förväntade mig med blandat individuellt och gruppövningar. Det som förvånade mig var hur hög kvalitet gruppövningarna hade och hur intressanta de var. Jag tycker alltid det är kul att träffa erfarna kollegor och få höra om deras upplevelser.

Hur funkar den indviduella jämfört med den gemensamma delen?
– Personligen nyttjade jag inte den individuella delen så mycket som jag borde. Detta var på grund av att mitt uppdrag innehöll otroligt mycket nytt och jag fick större ansvar där än väntat vilket i sin tur medförde att jag på uppdraget lärde mig otroligt mycket nytt tekniskt mm. Det fanns inte riktigt kapacitet att beta av alltför många saker på kompetensplanen, man kan bara lära sig så mycket nytt på en och samma vecka.

Med det sagt, det jag lade tid på från min kompetensplan var AWS (Amazon Web Services). Det gynnade mig på både på mitt förra och nuvarande uppdrag, bägge kunderna använder nämligen AWS. Dessutom har jag fått dela med mig av min kunskap till kollegor som inte hunnit kika närmare på det själva.

De gemensamma övningarna är min favoritdel, jag tycker det ger väldigt mycket att få träffa Cygni-kollegorna och dela med sig av erfarenheter, göra övningar gemensamt och lära av varandra. Det blir naturligt mer reflektion i och med de diskussioner som uppstår när man är flera vilket gör att man lättare får med sig fler infallsvinklar och tankar än om man gjort samma typ av övning själv.

Har du haft möjlighet att påverka programmet?
– Jadå, det har funnits gott om tillfällen under programmet där vi uppmuntrats utvärdera individuellt samt haft diskussioner och retrospective där vi i grupp pratat om talangprogrammet. Mycket har ju förbättrats bara under de två åren jag gick programmet, tycker den biten funkar riktigt bra.

Sen fick jag ju möjligheten att hålla i en övning själv där jag presenterade AWS och Serverless med Lambda-funktioner, så där fick jag ju påverka lite mer direkt.

Horv framför granen på vårt nya kontor i Göteborg


Kan du berätta lite om dina uppdrag?
– Mitt första uppdrag var på Fortum Charge & Drive där jag fick vara med att ta deras plattform för elbilsladdstolpar till version 2.0. Tidigare hade man en legacylösning som av diverse olika anledningar inte höll måttet för framtidens behov. Så vi extraherade  de viktigaste bitarna ur legacy och återskapade dem i en ny mikrotjänstarkitektur körandes i AWS. Projektet innefattade allt från första tjänsten som stolparna kommunicerade med till app för slutkunder eller adminportal för supportorganisationen. Nämnvärda tekniker är AWS, Java, Spring Boot, React, Elasticsearch, Kafka och MariaDB.

Mitt nuvarande uppdrag är på Volvo Group Connected Solutions vilket är Volvos del för uppkopplade tjänster. Det är den delen som processerar meddelanden från lastbilar och anläggningsmaskiner eller det som på engelska kallas Construction Equipment (de gula maskinerna som grävmaskiner mm). Jag sitter på tjänster för Construction Equipment-sidan och är Scrum Master och utvecklare i ett team som jobbar bl.a. med Uptime, dvs bygga tjänster som ska hjälpa slutkunder att undvika tid där deras maskiner inte är i bruk pga oväntade fel. Teknikstacken består bland annat av Java, Spring Boot, React, PostgreSQL, Oracle Database, AWS osv.

Dina största takeaways från dessa 2 år?
– Den största utmaningen med IT-utveckling är inte teknik, utan kommunikation. Att få samsyn kring hur saker fungerar och bör fungera i framtiden. Förstå krav och faktiska behov från kund/beställare är betydligt mer komplicerat än att implementera lösningen. Även att förstå och kommunicera utvecklare emellan och få samma mentala bild över lösningen man diskuterar kan vara icke-trivialt.

En annan takeaway är att det är rätt härligt att slippa jobba efter helt låsta deadlines och krav som tentaveckor och spikade kurskriterier. Att man kan justera deadline och stöpa om kraven efter hur verkligheten ser ut om det dyker upp oväntade grejer längs med vägen.

Vad tycker du – varför ska företag våga ta in systemutvecklare som är juniora/går ett talangprogram?
– Det behövs en bra blandning av juniorer och seniorer i branschen. Styrkorna och intressena hos juniora och seniora utvecklare skiljer sig en del tycker jag. Seniorer fokuserar i större utsträckning på helheten, framtiden kring underhållbarhet och affärskrav medan juniorer gärna lägger vikt vid tekniken och detaljerna i implementationen av den tänkta lösningen.

Får man en bra balans av alla olika aspekter så känns det som man har goda förutsättningar att lyckas, då är det bra att ha de seniora utvecklarna som tar det långsiktiga affärsperspektivet och teknikhungriga juniorer som kan tipsa om de moderna sättet att lösa tekniska utmaningar.