För de som arbetar med UX väntar snabba förändringar i takt med utvecklingen av generativ AI, och enligt Tommy Sundström öppnar detta även upp för betydande möjligheter.

Med bakgrund som skådespelare, journalist och formgivare har Tommy Sundström många strängar på sin lyra. Redan i mitten av 90-talet insåg Tommy vikten av användbarhet på webben, vilket ledde honom till att starta eget företag där han utvecklade webbplatser för både regeringen och riksdagen. Tommy har också skrivit böckerna “Internet of Things. En guide till sakernas internet.” och “Användbarhetsboken”, och är en ansedd expert inom användarvänlig design, UX och UI.

Tommy Sundström

Tommy Sundström

Hans arbetsresa ledde honom till att idag jobba med Service Design på Cygni där han har ett stort intresse för ny teknologi, speciellt inom UX-branschen och AI. I denna text kan du ta del av Tommys spaningar för UX:are i den framväxande AI-världen.

Förmågan att förstå och relatera till människors behov kommer att vara nyckeln till framgång inom UX även i framtiden.

En framtidsspaning för UX-rollen

Tommy Sundström förutspår att om fem år kommer UX-rollen att se helt annorlunda ut, särskilt för dem som arbetar med UI. Detta eftersom användningen av AI inom UI förväntas öka markant. Behovet av illustratörer och innehållsproducenter kommer att minska.

– Vårt arbete kommer troligtvis att fokusera ännu mer på att skapa prototyper och jag tror att AI-verktygen i hög grad kommer att ta över det kreativa arbetet.

– Generativ AI kan snabbt ta fram olika varianter av designen och sedan testa dem genom att visa olika varianter för olika användare – alltså automatisk A/B-testning. Den variant som fungerar bäst blir den nya designen, som sedan får bli startpunkten för nästa generation av designer och tester.

Tommy ser också att Internet of Things ger många nya möjligheter för UX-are.

– Vi måste uppfinna helt nya gränssnitt – från skyltar på hållplatsen som visar när nästa buss kommer till appar i klockan som med en blick berättar hur vi mår. Här kommer det att finnas många intressanta jobb!

5 möjligheter med AI för UX:are

Här är fem betydande möjligheter som UX:are kan dra nytta av genom användningen av AI, enligt Tommy Sundström.

Purple Simple Digital Marketing Tips for Small Business Instagram Post (4).png

Risker med AI

Användningen av AI inom UX kan medföra vissa risker. Ett tydligt exempel är användning av syntetiska tester med AI-genererade testpersoner.

– Klart det är bättre med syntetiska tester än inga tester alls, men risken är påtaglig att vi istället för att få de faktiska användarnas behov bara får fördomar om användarna, ett utslätat medeltal, säger Tommy.

Ett annat bekymmer är risken för att AI replikerar en persons unika stil, vilket kan vara svårt att skydda mot upphovsrätt.

– Jag tycker dock att en positiv utveckling är att verktyg som Dall-E 3 nu begränsar användningen av "in the style of"-prompter för levande konstnärer, säger Tommy.

Tommy anser vidare att AI generellt inte genererar nyskapande idéer utan tenderar att hålla sig på den säkra sidan, eller ”mitten av vägen”.

– AI ger resultat som varken är jättebra eller jättedåliga. Om vi ska behålla vår relevans som UXare så kan vi inte längre gå på rutin, för rutin är AI väldigt bra på att härma. Vi måste våga ta risker och sticka ut. Människor är modigare än genAI och vi har en starkare vision: det är en kvalitet vi ska hålla kvar. Det kommer att avgöra om AI kommer att ta över den kreativa delen av UX-arbetet eller göra det mer engagerande, uttrycksfullt och intensivt, säger Tommy Sundström.

Hur UX:are kan hänga med i utvecklingen

För att hålla sig relevant på framtidens marknad bör UX:are vara beredda att ständigt lära sig och vara flexibla. Inom IT-branschen går det snabbt, och att hålla jämna steg kräver en öppen inställning till förändringar.

Människor är modigare än genAI och vi har en starkare vision: det är en kvalitet vi ska hålla kvar. Det kommer att avgöra om AI kommer att ta över den kreativa delen av UX-arbetet eller göra det mer engagerande, uttrycksfullt och intensivt

Tommy menar att det gäller att vara ödmjuk inför vad tekniken kan göra bättre, men att hålla kvar i den viktiga mänskliga faktorn med UX.

– Rollen kommer fortfarande att kräva lyhördhet och att kunna skapa relationer, vilket kommer att vara viktigare än någonsin. Förmågan att förstå och relatera till människors behov kommer att vara nyckeln till framgång inom UX även i framtiden.