Har man nån gång suttit och utvecklat webserviceklienter så har man säkerligen suttit och svurit för att man inte lyckas se den råa xml:en som skickas i loggen. Då kan man använda sig av tcpmon eller wsmonitor, men detta kräver att man ändrar host:en på sin endpoint-url. Så jag tänkte tipsa om en jvm parameter man sätta om man använder sig av Glassfish som appserver:

com.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.dump

sätter man denna till **true **så kommer jax-ws logga soap-anropet och soap-svaret till System.out