På en gala i Dublin korades under gårdagen Europas Bästa Arbetsplatser av stiftelsen Great Place To Work. Utmärkelsen baseras på världens största medarbetarundersökning och omfattar över 10 miljoner människor i 50 länder. Cygni är för tredje året i rad topprankat och främsta svenska företag på listan.

När Cygni grundades 2006 var målsättningen att skapa Sveriges bästa arbetsgivare för en skicklig och ambitiös IT-konsult. I ljuset av denna vision har Cygni stadigt vuxit till att idag vara knappt 90 anställda på kontor i Stockholm och Göteborg. 2014 utsågs Cygni, som första svenska företag någonsin, till Europas Bästa Arbetsplats. Även 2015 rankades Cygni som bäst i Europa och i år erhöll bolaget en tredjeplacering på listan som toppas av det finska IT-bolaget Vincit.

”Vi på Cygni anser att medarbetarnas välbefinnande och utveckling måste vara högsta prioritet för ett modernt företag. All forskning visar att bolag med ett sådant fokus levererar högre kvalitet till kunderna och når dessutom högre lönsamhet och tillväxt än företag med en mer traditionell syn på medarbetarskapet” – Jon Persson, VD och koncernchef på Cygni

Great Place To Work delade i mars i år ut utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplats 2016 till Cygni. Motsvarande utmärkelse delas ut i sexton länder i Europa och därefter sammanställs resultaten för att skapa en lista över Europas bästa arbetsplatser.

”Att konsekvent topprankas på listan över Europas Bästa Arbetsplatser förutsätter att vi är i ständig förändring. Vi kan aldrig slå oss till ro och vara nöjda. I takt med att företaget växer och vår omgivning förändras måste vi hela tiden vidareutveckla oss själva” – Jon Persson

Cygni har en ledarskapsmodell som bygger på att chefernas främsta uppgift är att underlätta och skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna leverera kvalitet i uppdraget, trivas och utvecklas i sin yrkesroll och bygga en framgångsrik karriär. Det skapar ett företag där alla känner engagemang och delaktighet.

”En av de viktigaste anledningarna till Cygnis framgångar är att vi har en gemensam vision som vi jobbar för tillsammans. Alla på Cygni är med och påverkar och beslutar om hur bolaget skall utvecklas framöver.” – Jon Persson